Project afgerond maar Zorg voor Veilig is niet voorbij!

Het NEO-LVG-VWS project voor betere patiëntveiligheid in de eerste lijn is in de loop van 2013 afgerond. Tevreden kunnen we samen terugblikken op wat dit project allemaal in gang gezet heeft, in de hoofden, harten en handen van de vele betrokken mensen in de samenwerkende eerste lijn.

We vonden elkaar in vijfendertig projecten in het veld, bij de Zorg voor Veilig conferenties in 2010 en 2012, online op de gestaag groeiende Zorg voor Veilig website, op scholingsbijeenkomsten en tijdens de voorstellingen van “Oog in oog”.

Cultuuromslag

De gewenste cultuuromslag is begonnen en kreeg stevig voet aan de grond op de plekken in het land waar de uitdaging opgepakt werd. Het motto ’Patiënten in de eerste lijn hebben recht op vanzelfsprekende veiligheid’ is geen loze kreet gebleken, maar …. Zorg voor Veilig is niet voorbij! 

Nu komt het erop aan om door te gaan. Om overal op de werkvloer vertrouwd te raken met patiëntveiligheid en de aanpak ervan zoals die in samenspraak met de beroepsgroepen en het veld bedacht is.

Toolkit

Aanknopingspunten genoeg. Met als hoofdingang de Toolkit op www.zorgvoorveilig.nl, de site die na een facelift zonder verdere toeters en bellen als praktische Toolkit beschikbaar blijft. Het maakt niet uit of u net begint of al langer bezig bent en of u professional, manager of beleidsmedewerker bent, er is altijd iets van uw gading te vinden onder Aan de slag, Veiligheidscultuur,  Tools, Voorbeelden en Scholing.

De oorspronkelijke initiatiefnemer (NEO) heeft met een financiële bijdrage het voortbestaan van de website de komende jaren zeker gesteld. Dank!

Nieuwe tools

Het is zeker de moeite waard om uw licht op te steken bij enkele recent geplaatste tools zoals de Zorg voor Veilig module Multidisciplinaire samenwerking bij Kindermishandeling en de Risicoscan basic. Het algemene print-only VIM-formulier is sterk verbeterd. En misschien heeft u nog niet het animatiefilmpje voor uw beroepsgroep gezien. Een mooie gelegenheid om de vernieuwde site met een bezoek te vereren. 

Het was een intensief, zinvol, inspirerend en vaak hartverwarmend project dat met behulp van heel velen tot een goede mijlpaal heeft geleid. 

Tot slot

Als afronding van het project zijn adviezen voor de sector en de rollen van ROS’en, verzekeraars, patiënten en beroepsopleidingen opgesteld. Een samenvatting van het project en de adviezen vindt u via een link op de homepage.

Wij als projectleiding blijven zeggen: Heel veel dank en heel veel succes! Patiëntveiligheid is niet voorbij. Nu is het een kwestie van doorgaan!

Snel naar...