Toolkit Zorg voor Veilig is weer helemaal up to date

De Toolkit voor Patiëntveiligheid in de eerste lijn wordt nog steeds goed bezocht. Na een grondige check op actualiteit en volledigheid is de website/toolkit weer als nieuw.

Een greep uit de aanpassingen:

 • Bij enkele medicatiemodules staan belangrijke wijzigingen en/of aanvullingen.
 • Voor huisartsen staan tools voor Veilig Incident Melden  en VIM-scholing  helder bij elkaar.  
 • Informatie over de risicoscan voor huisartsen is opgenomen in het menu “Aan de slag”.
 • Voor alle beroepsgroepen is er nog steeds  de korte, algemene geldende  Risicoscan basic.
 • Aan VIM-digitaal  nemen naast de oorspronkelijke (ziekenhuis)apothekers nu ook huisartsen, tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten en verloskunde deel.
 • Voor de eerste lijn zijn er nu zo’n twaalf patiëntenkaarten. O.a. die voor huidtherapeuten.
 • Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/ CMR  blijft het melden en analyseren van eerstelijns incidenten promoten en ontwikkelen. Ook patiënten kunnen er  nu incidenten melden en elk jaar zijn er o.a.  disciplinegebonden ‘themaweken’.
 • Het risicoscan-bouwpakket  voor  besturen van beroepsorganisaties kan via de site aangevraagd worden.

Centraal staan nog steeds de negen Zorg voor Veilig modules met hun stappenplannen voor betere patiëntveiligheid (zie https://www.nhg.org/thema/patientveiligheid en HAweb-widget NHG-Kwaliteit en veiligheid).

 1. Meervoudige problematiek
 2. Vroegsignalering dementie
 3. Valpreventie
 4. Kindermishandeling

  En voor medicatieveiligheid:
 5. Overdracht medicatiegegevens
 6. Medicatieveiligheid achter de voordeur
 7. Antistolling in de keten
 8. Maagprotectie

  En om te leren van (bijna)incidenten:
 9. De VIM-module  voor eerstelijnsdisciplines

Patientveiligheid heeft aan relevantie niets ingeboet. Het is zeker de moeite waard de TOOLKIT weer eens te bekijken.

Het NHG beheert www.zorgvoorveilig.nl en beantwoordt vragen via info@zorgvoorveilig.nl.
Correcties en belangrijke aanvullingen zijn altijd welkom.

Stijn van den Broek (NHG)
Els Eijssens (adviseur)

Snel naar...