Afkortingen

EKC - Erkend kwaliteitsconsulent
EPD - Elektronisch patiëntendossier
FNT - Federatie van Nederlandse Trombosediensten
FTO - Farmacotherapieoverleg
HAGRO - Huisartsengroep
HAP - Huisartsenpost
HIS - Huisartsinformatiesysteem
HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOED - Huisartsen Onder Eén Dak
ICPC - International Classification of Primary Care
IGZ - Inspectie voor de Gezondheidszorg
KNGF - Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie
KNMG - Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
KNMP - Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie
KNOV - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
LESA - Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak
LHV - Landelijke Huisartsen Vereniging
LVE - Landelijke Vereniging van Eerstelijns-psychologen
LVG - Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn
NIVEL - Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NHG - Nederlands Huisartsen Genootschap
NMT - Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
NPA - NHG Praktijk Accreditering
NPCF - Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
NVAB - Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
NVDA - Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten
NVLF - Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
NVVA - Nederlandse Vereniging Verpleeghuis Artsen
POH - Praktijkondersteuner Huisartsen
ROS - Regionale ondersteuningsstructuur
UMC - Universitair Medisch Centrum
VHN - Vereniging Huisartsenposten Nederland
V&VN (LVW) - Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
VvOCM - Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VIM - Veilig Incident Melden
WINAp - Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers

Snel naar...