Begrippen

Bijna-incident
Elke onbedoelde gebeurtenis met kans op letsel aan de patiënt, die werd opgemerkt en gecorrigeerd voordat deze de patiënt kon bereiken.

Calamiteit
Iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die heeft geleid tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg heeft voor een patiënt/ cliënt.

Incident
Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces, die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Klacht
Beklag van een patiënt. Deze kan gaan over een incident, maar dat hoeft niet.

MIP-commissie
Commissie Meldingen Incidenten Patiëntenzorg.

Patiëntveiligheid
Volgens de internationale definitie is patiëntveiligheid het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade (lichamelijk/ psychisch), die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van zorgverleners en/ of door tekortkoming van het zorgsysteem. In het kort zou je kunnen zeggen: voorkomen van schade aan de patiënt.

Risicomanagement
Activiteiten of maatregelen om het vóórkomen of herhalen van potentiële (patiënt) veiligheidsincidenten te voorkómen, op te lossen of te verlichten.

Snel naar...