Disclaimer

Het NHG heeft de website www.zorgvoorveilig.nl in beheer namens samenwerkende eerstelijnspartijen (voorheen NEO) en doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is.

Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het NHG is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.

Het copyright op alle bestanden berust bij het NHG, tenzij voor een specifieke tool het copyright anders bepaald is. U mag bestanden downloaden voor eigen gebruik, maar het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van het NHG, gepubliceerde bestanden of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Het beeldmateriaal op deze website is voor het overgrote deel aangekocht of geproduceerd door het NHG. Voor enkele kleine afbeeldingen in de navigatie is gebruik gemaakt van www.freeimages.co.uk

Snel naar...