E-learning

Het doel van deze cursus voor tandartsen en paramedici is dat u zich bewust wordt van het belang van patiëntveiligheid in uw praktijk en van het melden van incidenten. U leert wat patiëntveiligheid is en welke mogelijkheden u heeft om de patiëntveiligheid in uw praktijk te verbeteren. Na het afronden van deze cursus kunt u direct zelf aan de slag met het in kaart brengen en waar nodig verbeteren van de patiëntveiligheid in uw praktijk.

Bekijk demonstraties voor uw eigen beroepsgroep:

Snel naar...