Links

www.hkz.nl
HKZ-keurmerk voor kwaliteit en veiligheid, voor organisaties die voldoen aan de kwaliteits- én veiligheidsnormen van het HKZ-certifcatieschema voor hun sector. Zelfdiagnose-instrument voor Cliënt-/Patiëntveiligheid.

www.jvei.nl
Site van het Jan van Es Instituut voor Geïntegreerde eerstelijnszorg, met o.a. de rubriek ‘Multidisciplinair’, gericht op verschillende doelgroepen en thema’s binnen de eerste lijn (LOVE site). Tevens uitgebreide zoekfunctie, te raadplegen naar soort zorgverlener en naar kennisbron.

www.kennisnetwerkvalpreventie.nl
Valpreventie senioren

www.medicatieoverdracht.nl
Implementatie van de richtlijn ‘Medicatieoverdracht in de keten’

www.medicatieveiligheid.info
VIM Digitaal, digitaal meldsysteem voor de eerste lijn

www.medicijngebruik.nl
Verantwoord medicijngebruik, alle FTO-modules en Zorg voor Veilig modules

www.mijnzorgveilig.nl
Patientveiligheidskaarten voor patiënten/cliënten

www.nivel.nl/liz
Systematisch Leren van Incidenten in de Zorg (LIZ). Stappen en materiaal voor diverse zorgsectoren, ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, CARE, huisartsen, Thuiszorg 

www.nji.nl
Jeugd en opvoeding, o.a. kindermishandeling

www.praktijkaccreditering.nl
Praktijkaccreditering voor huisartsenzorg en verloskunde (kwaliteit en patiëntveiligheid). Scope, een handzaam instrument om de veiligheidscultuur in uw praktijk in kaart te brengen. 

Snel naar...