Literatuur

VWS Programma Vanzelfsprekende Veiligheid

Onderzoek

Meldweken Patiëntveiligheid Eerste Lijn

  • Nationale Meldweek Patiëntveiligheid Eerste Lijn 2010 – Gaal, S e.a. : IQ Healthcare 2011
  • Tweede Nationale Meldweek Patiëntveiligheid Eerste Lijn 2011 – Verstappen W. e.a.: IQ Healthcare 2012

Rol van patiënten

Snel naar...