Motto

Patiënten in de eerstelijnszorg hebben recht op vanzelfsprekende veiligheid.

Onder dit motto maakten eerstelijns zorgpartijen in 2009 de bestuurlijke inspanningsafspraak om de patiëntveiligheid binnen de sector gezamenlijk te verbeteren. Op grond van deze afspraak wordt van elke beroepsbeoefenaar verwacht dat hij of zij kan zeggen:

  • Ik ben me bewust is van het risicovolle karakter van mijn handelen.
  • Ik werk volgens richtlijnen. 
  • Ik bespreek incidenten en onderneem daarop verbeteracties (VIM).
  • Ik doe dat volgens een vaste methode. 
  • Ik bespreek casuïstiek met collega’s buiten mijn eigen praktijk (minstens 2 x p.j.).
  • Ik doe mee aan meld- of themaweken. 
  • Ik ben alert op (nieuwe) zaken die de patiëntveiligheid in het geding kunnen brengen en ik neem zo nodig maatregelen.

Snel naar...