Patiënten

Patiënten spelen een belangrijke rol bij hun eigen veiligheid door het geven van informatie. Maar ook door vragen te stellen als iets niet duidelijk is.

De patiëntveiligheidskaarten van de NPCF bieden patiënten en zorgverleners een handreiking om patiënten meer bij hun eigen zorg en veiligheid te betrekken.

Snel naar...