Samenstellers

Achter deze website staat een team van ontwerpers en meelezers, waaronder de projectleiding van Zorg voor Veilig (Els Eijssens in samenwerking met Anneke Venema, Yvonne van Oosterhout), NHG afdeling Implementatie (Stijn van den Broek) en NHG afdeling Webbeheer voor de coördinatie en uitvoering van het technisch ontwerp (Bart van den Hoogenhoff). De inhoud van de site is voor een groot deel rechtstreeks overgenomen van de eerdere projectsite van het programma Zorg voor Veilig. Het voormalig Netwerk Eerstelijns Organisaties financierde ontwerp en beheer van de site door NHG voor een periode van twee jaar. Voor actualiteit en juistheid van de site hanteert NHG een disclaimer. Mocht u onjuistheden op de site aantreffen, dan kunt u die melden bij info@zorgvoorveilig.nl

Snel naar...