Samenwerking op risicogebieden

In het programma Zorg voor Veilig kozen de deelnemers acht zorgthema’s waarbij de samenwerkende eerste lijn de patiëntveiligheid zou kunnen verbeteren. Vier thema’s zijn medicatiegebonden, vier andere thema’s richten zich op kwetsbare patiëntengroepen: jong (kindermishandeling), oud (dementie, vallen), en/of extra kwetsbaar door meervoudige problematiek.

Mocht de contactpersoon of de opvolger/vervanger ervan niet te traceren zijn, neem dan s.v.p. contact op met info@zorgvoorveilig.nl

Snel naar...