Samenwerking op risicogebieden

In de projectfase van Zorg voor Veilig (2009-2012) zijn multidisciplinaire aanjaagprojecten en zelf-doen projecten uitgevoerd rond vier zorgthema’s voor kwetsbare groepen. Zij kunnen voor u als voorbeeld dienen.

Bij elk voorbeeld staat een contactpersoon die u verder kan informeren. Mocht de contactpersoon of de opvolger/vervanger ervan niet te traceren zijn, neem dan s.v.p. contact op met info@zorgvoorveilig.nl.

Snel naar...