SCOPE

SCOPE staat voor Systematisch Cultuur Onderzoek Patiëntveiligheid Eerste lijn. Het instrument is ontwikkeld door het UMC Utrecht en het NIVEL opdat teams iets concreets in handen hebben bij hun streven naar een positieve veiligheidscultuur.

Wat is de patiëntveiligheidscultuur in uw praktijk? En kan deze verbeterd worden?

 

 

 

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn de SCOPE vragenlijsten ontwikkeld. Deze vragenlijsten geven inzicht in de veiligheidscultuur in een praktijk of team op basis van zeven dimensies:

 • Communicatie over en leren van fouten
 • Overdracht & samenwerking
 • Adequate procedures & werkomstandigheden
 • Patiëntveiligheidsmanagement
 • Steun & collegialiteit
 • Meldingsbereidheid
 • Lerende organisatie

Alle medewerkers vullen de vragenlijst in. Elke medewerker krijgt zijn eigen persoonlijke vragenlijst. Vervolgens kunt u een feedbackrapportage genereren waarmee u inzicht krijgt in hoe uw praktijk of team scoort op de zeven hierboven genoemde dimensies. Daarnaast wordt aangegeven hoe uw praktijk scoort ten opzichte van vergelijkbare praktijken of teams door middel van een benchmark. In de feedbackrapportage worden enkele tips geboden om zelf aan het werk te gaan om uw patiëntveiligheidscultuur te verbeteren.

Praktische informatie

Scope wordt gehost door de NPA (NHG-Praktijkaccreditering®).

Via www.praktijkaccreditering.nl is de gevalideerde vragenlijst beschikbaar voor:

 • Diëtetiek
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie / manuele therapie
 • Verloskunde
 • Huidtherapie
 • Huisartsgeneeskunde
 • Logopedie
 • Mondzorg (Mondhygiënisten en tandartsen)
 • Oefentherapie
 • Trombosediensten

Na aanmelding ontvangt u een inlogcode. De vragenlijst is geschikt voor praktijken/teams met minimaal 2 medewerkers, de prijs per deelnemende praktijk bedraagt €78,23. Voor deelnemers aan de NHG-Praktijkaccreditering® is deelname gratis.

Snel naar...