Theatervoorstelling 'Oog in oog'

Muziektheater creëert dialoog

  • Hoe gaan professionals met elkaar om als een incident plaatsvindt?
  • Hoe gaan zij om met de betreffende patiënt en diens naasten?
  • Is ‘Veilig Incident Melden’ werkelijk veilig?
  • Waar blijft de professional als alle aandacht naar de patiënt en diens naasten gaat?

De indringende theatervoorstelling ‘Oog in oog’ is gebaseerd op interviews met eerstelijns zorgverleners en wordt gespeeld door theatergroep Plezant. De voorstelling maakt het gesprek los over teamcultuur en patiëntveiligheid. Oog in Oog richt zich op de kern van cultuurverandering: de intentie om te willen veranderen, de noodzaak hiervan inzien en het nemen van eigen verantwoordelijkheid om je persoonlijke bijdrage hieraan te leveren. Oog in Oog biedt een goed referentiekader bij de invulling van gewenste verandering op de eigen werkplek.

Waar gaat de voorstelling over?

Arthur Rosenberg is huisarts in een gezondheidscentrum. Hij raakt samen met een aantal collega’s uit verschillende disciplines betrokken bij een ingrijpend incident. De familie van zijn patiënt houdt Arthur hiervoor verantwoordelijk. De impact is groot en zijn relatie met collega’s komt op scherp te staan. Dan krijgt Arthur onbedoeld een uur tijd voor bezinning. Oog in oog met patiënten en collega’s trekt zijn leven als arts aan hem voorbij. Is er werkelijk een probleem of is er sprake van een irreële verwachting? Bekijk de trailer.

Oog in Oog voor uw eigen doelgroep

Oog in oog is een volwaardige muziektheatervoorstelling die het best tot zijn recht komt voor grotere groepen. U kunt Oog in Oog, al dan niet in combinatie met een uitgebreider verdiepend programma, boeken voor een landelijke of regionale bijeenkomst/congres van uw beroepsorganisatie. Of als ROS, alleen of samen met een andere ROS, of met meerdere praktijken in een bepaalde regio. Zie voorbeeldprogramma. De 'Gidsen in Verandering' van Plezant kunnen helpen met de vormgeving van het verdiepend programma en/of kunnen interne procesbegeleiders ondersteunen. De voorstelling duurt 80 minuten. Gespeeld wordt door 6 acteurs/muzikanten of, met kleine muzikale bezetting, door 3 acteurs/ muzikanten.
Voor meer informatie , een vrijblijvend gesprek of vragen over inzet, speellocatie en beschikbaarheid van de theatergroep zie www.plezant.nl

Snel naar...