Tools voor het verbeteren van patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid kan verbeteren door te leren van fouten (achteraf) en door het voorkomen van fouten (op de voorhand). Hier vindt u praktische handvatten daarvoor.

Voor ‘achteraf ‘met Veilig Incident Melden.
Voor ‘op de voorhand’ met vier medicatiegebonden veiligheidsrisico’s en vier eerstelijnsrisicogebieden: meervoudige problematiek, vallen, beginnende dementie en kindermishandeling.

In de laatste rubriek vindt u alle beschikbare Zorg voor Veilig tools voor tandartsen en paramedici op een rij.

Snel naar...