Veilig Incident Melden

Patiëntveiligheid verbetert niet als incidenten onder tafel blijven. In accepterende, lerende collegiale sfeer kan het melden en analyseren van onverhoopte incidenten een boost geven aan het bewustzijn van het risicovol karakter van de zorg en het voorkomen van specifieke (bijna)incidenten. In eerste instantie kan scholing hierbij zinvol zijn.

Kies hier wat in uw situatie geschikt is, waarbij geldt dat het gebruik van ‘VIM digitaal’ voor alle eerstelijnsberoepsgroepen Veilig Incident Melden kan stroomlijnen en versterken.

Snel naar...