Veilig Incident Melden

Patiëntveiligheid verbetert niet als incidenten onder tafel blijven. In accepterende, lerende collegiale sfeer kan het melden en analyseren van (bijna)incidenten een boost geven aan het bewustzijn van het risicovol karakter van de zorg en aan het voorkomen van specifieke (bijna)incidenten.

Met scholing door een docent en/of gebruik van de Zorg voor Veilig VIM module leert u op systematische wijze incidenten te beschrijven, analyseren en aan te pakken.

Snel naar...