Veiligheidscultuur

Een goede patiëntveiligheidscultuur binnen de praktijk of het multidisciplinaire team is een belangrijke basis voor patiëntveiligheid. Veiligheidscultuur omvat zaken als, ‘Hoe communiceren wij?’, ‘Wat doen we als er een fout gemaakt is?’, ‘Spreken we elkaar aan op onveilige situaties?’, ‘Voelen we ons veilig om fouten bespreekbaar te maken?’.

In de toolkit staan twee aangrijpingspunten om de cultuur in beeld te krijgen en te bespreken: SCOPE en de theatervoorstelling “Oog in oog”.

Onderstaande afbeelding laat zien hoe het omgaan met incidenten steeds beter kan verlopen en de zorg daarmee steeds veiliger wordt.

 

 

Bron afbeelding: GGZ Nederland Oktober 2012

Snel naar...